สถิติผู้เยี่ยมเยียน
Website counter

เวบลิงค์
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

บ้านคือพระนิพพาน

 

 

 

 

อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต

ฆ้อนเหล็กและแท่นเหล็ก

ลิ่ว หรือ สิ่ว สำหรับแกะสลักลวดลาย ซึ่งมีหลากหลายขนาด

อุปกรณ์ในการใช้ทุบหรือต

1. ฆ้อนเหล็ก มีหลายขนาดหลายชนิด

2. แท่นเหล็กใช้รองทุบหรือต

อุปกรณ์ในการขัด

1. แปรงทองเหลือง

2. มะขามเปียก

3. หินขัด

4. น้ำ

อุปกรณ์ในการแกะลาย

1. แท่นที่สลักลาย ทำด้วยชันผสมน้ำมันหมู

2. ฆ้อน

3. ลิ่ม หรือ สิ่ว หรือ อุปกรณ์ในการทำลวดลาย