สถิติผู้เยี่ยมเยียน
Website counter

เวบลิงค์
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพบ้านคือพระนิพพาน

 

 

 

สินค้า/เครื่องเงินโบราณ

รหัส OD0001 ราคา 8,500.-

รหัส OD0002 ราคา 6,500.-

รหัส OD0003 ราคา 4,500.-

รหัส OD0004 ราคา 4,500.-

รหัสOD 0005 ราคา 4,000.- รหัสOD 0006 ราคา 4.000.- รหัสOD 0007 ราคา 7,500.- รหัสOD 0008 ราคา 4,500.-

รหัสOD 0009 ราคา 3,500.-

รหัส OD 0010 ราคา 3,500.-

รหัส OD 0011 ราคา 4,500.-

รหัส OD 0012 ราค2,500.-

รหัส OD 0013 ราคา 1,500.- รหัส OD 0014 ราคา 1,500.- รหัส OD 0015 ราคา 1,500.-

รหัส OD 0016 ราคา 1,500.-

รหัส OD 0017 ราคา 950.-

รหัส OD 0018 ราคา 950.-

รหัส OD 0019 ราคา 950.-

รหัส OD 0020 ราคา 950.-

รหัสOD 0021 ราคา 5,500.-

รหัสOD 0022 ราคา 5,500.-

รหัสOD 0023 ราคา 4,500.-

รหัสOD 0024 ราคา 4,500.-

รหัส OD 0025 ราคา 4,500.-

รหัส OD 0026 ราคา 2,500.-

รหัส OD 0027 ราคา 2,500.-

รหัส OD 0028 ราคา 2,500.-

รหัส OD 0029 ราคา 2,500.-

รหัส OD 0030 ราคา 1,500.-

รหัส OD 0031 ราคา 2,500.-

รหัส OD 0032 ราคา 2,500.-