สถิติผู้เยี่ยมเยียน
Website counter

เวบลิงค์
จังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

บ้านคือพระนิพพาน

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการทำเครื่องเงิน

1.นำเงินมาหลอมโดยใส่เบ้าซึ่งทำด้วยดินเผามีลักษณะกลมแล้วนำไปเผาในเตาเผาแบบสูบลม

เรียกว่าเตาฝู่ในขณะที่เผาเนื้อเงินจะละลายไปช้าๆให้เติมดินประสิวกับสารข้าวตอกเพื่อช่วย

ให้เนี้อเงินเนียนและอ่อนก่อนจะน้ำไปเทในเบิ้งให้เติมผงถ่านลงไปในเงินที่ละลายเพื่อไม่ให้

เงินติดเบ้าและนำมาเทลงในเบิ้ง ซึ่งทำด้วยดินเหนียวมีลักษณะเป็นหลุมตื้น ๆ ก่อนเทเนื้อเงิน

ลงไปในเบิ้ง ให้ใส่น้ำมันก๊าดลงไปในเนื้อเบิ้งก่อนประมาณ 3 ใน 4 ของเบิ้งแล้วจึงเทเงินลงไป

จะเกิดการลุกไหม้เพื่อให้เนื้อเงินจับกันแน่นไม่ให้เกิดช่องอากาศและใช้เครื่องมือเกลี่ยหน้าเงิน

ให้เรียบทิ้งไว้ประมาณ5นาทีขุดเอาผงถ่านออกแล้วคว่ำเบิ้งลงแผ่นเงินที่อยู่ในหลุมเบิ้งก็จะหลุดออกมา

.. อ่านต่อ ...